BATTALNAME

BATTALNAME

· Destanın kahramanı Battal Gazi isimli bir Arap savaşçısıdır. Battal’ın gerçek ismi Hüseyin Gazi oğlu Cafer’dir. Battal Gazi Malatya doğumludur.


· Eserde, Seyyid Battal Gazi ile Rumlar arasındaki mücadeleler anlatılmaktadır. İdealist bir İslam kahramanının olağanüstü olaylarla dolu olan bu hikayesinde Battal Gazi sadece Rumlar ile değil sihirbazlarla, devlerle, cinlerle, cadılarla da mücadele etmiştir. Onun AŞKAR adı verilen bir atı vardır. Onun en büyük yardımcısıdır. Aşkar da Battal gibi kahramandır. Aşkar’ın gökten indiğine, Kabe toprağından yaratıldığına, peygamberlerin, Hz. Muhammed’in, Hz. Ali ve Hamza gibi yiğitlerin atı olduğuna inanılmaktadır. Bu özelliklere sahip bu mübarek at sahibini her türlü tehlikelerden korumuştur.


· Battal yalnızca Rumlarla (Hristiyan) savaşmamıştır. O İslam’ı kabul etmeyen bütün din mensupları ile Mecusiler, putperestler ve ateşperestlerle savaşmıştır. Peygamberler, şeyhler, evliyalar her zaman O’na yardımcı olmuştur.


· Battalname’nin Arap destanı olduğunu söyleyenler azımsanmayacak kadar çoktur. Bunu iddia edenler Battal’ın peygamber soyundan geldiğine inanırlar. Ancak Araplar arasında yayılmış veya yazıya geçirilmiş herhangi bir Battal Gazi destanı mevcut değildir.


· Yazılı edebiyata nesir (düz yazı) olarak kazandırılmış bir eserdir.


· Eserde meydana gelen olaylar Danişmendliler coğrafyasında vuku bulmaktadır.


· Eserin yazıya geçirildiği tarih ve eserin yazarı belli değildir. (Muhtemelen 15-16. yy.da yazıya geçirilmiştir.) Ancak hikayeler 8.yy’da başlamış ve İstanbul’un fethine kadar geçen 500 yıllık süreçte devam etmiştir. Bu süreçte Türklerin Araplarla ve Bizanslılarla çetin mücadeleleri olmuştur. Destan haliyle bu mücadelelerden etkilenmiştir. Yazıya geçirildiğinde ise olgunluk çağını yaşayan hikayelerdir bu hikayeler.


· Battal Gazi hikayeleri halk arasında ilgiyle karşılanmış, saz şairleri tarafından konu edinilmiş, yazıya geçirildiği döneme kadar halk tarafından gelecek nesillere aktarılmış hikayelerdir.


· 18. yy.da Darendeli Bekai 7000 beyitten oluşan bir Battalname kaleme almıştır.


· Battal Gazi’nin Seyyit Gazi’deki türbesi de şanına uygun yapılmış bir türbedir.
Battal Gazi’nin Kişilik Özellikleri


İslam’ın bütün emirlerini, ahlakını, adalet, şefkat, insaniyet hükümlerini yerine getiren, düşküne, zayıfa, kadına, çocuğa el kaldırmayan, içki kullanmayan, haram kadın ile ilişkisi olmayan, kumar oynamayan bir kişidir.


Bütün dinleri çok iyi bilir. Çok iyi bir müslümandır. İslam ilimlerinin hepsi hakkında detaylı bilgiye sahiptir. Bütün dinleri iyi bilmesi bir avantajıdır. Bir ay boyunca rahip olarak kendini tanıtabilmektedir.


Hekimlik özelliği vardır. Yaraları sarar. Bizans saraylarına bir çok kez doktor, kimyacı, silahşör, mühendis rolüyle girmiştir.


Dürüst, adil, şakacıdır. Askerleri ve çevresinde yaşayan insanlar ona çok güvenir. Savaşlarda kazanılan ganimetleri asla kendisi almaz. Tamamına yakınını askerlerine dağıtır. Onların gönlünü hoş eder. Bu yönüyle çok alçakgönüllüdür. Müslümanlığa yakışacak davranışlar sergiler.


Kimsenin kadınına, kızına dokunmaması ve dokundurmaması gibi özelliklerinden dolayı Hristiyan halk tarafından da sevilen bir kişiliğe sahiptir.


Adalet duygumuzu geliştiren, İslamiyet sevgimizi artıran özellikleriyle Battal gibi biz Türkler için çok önemli bir kahramandır.Destanın ÖzetiDestan Hazreti Muhammed’in İstanbul’un bir gün Türkler tarafından fethedileceğine dair müjdesiyle başlıyor. Bu hadisin yorumuna göre İstanbul’u fethedecek kişi bir Türk’tür. Malatya doğumlu olacaktır. Adı da Cafer olacaktır. Ki Cafer denilen kişi Battal Gazi’nin ta kendisidir.


Yukarıda destanın özelliklerinde söylediğimiz gibi Battal Gazi’nin peygamber soyundan geldiğine inanılması bu rivayeti doğru olarak algılatmaktadır.


Destanın daha sonraki bölümünde Battal Gazi’nin doğumu ve ailesi hakkında ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Babası Hüseyin Gazi denilen bir şahıstır ve Malatyalıdır. Battal Gazi’nin babası Battal Gazi üç yaşında iken Bizanslılarla yapılan bir savaşta öldürülür.


Cafer iyi eğitim almış bir gençtir. Bilgilidir ve imanlıdır. Ata binmekte, kılıç kullanmakta, güreşte yeteneklidir. 14 yaşında Malatya serdarı olur. (Babası da Malatya serdarıydı.) 14 yaşında iken cesaretiyle herkesin saygısını kazanır. Bu yaşta esir aldığı bir Bizans komutanı ona Battal lakabını takar –ki bu cesur anlamına gelmektedir.


Destanda daha sonra Battal’ın Bizanslılarla ve diğer düşmanlarıyla mücadeleleri anlatılır. Battal Gazi her mücadelen neredeyse muvaffak ayrılır. Onun amacı yüreğindeki İslam sevgisinden dolayı İslamiyet’i ulaşabildiği bütün coğrafyalara taşıyabilmektir.


Yüz yıl yaşamıştır. Hayatı cihatlarla geçmiştir. Eskişehir Mesihiye Kalesi cenkinde öldürülür. Ölümünün üzerine Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat tarafından mezarının bulunduğu yere bir türbe yaptırılır. Bu türbe bugün Eskişehir’in Seyyid Gazi kasabasındadır ve Battal Gazi’nin şanına yakışacak biçimdedir.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: engin , 26.11.2008, 11:30 (UTC):
walahi çok güzel çek hoşuma gitti bende malatyalıyım::DBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
Akıp Giden Zaman...
 
Reklam
 
Atatürk Diyor Ki;
 
 
Milli egemenlik
öyle bir nurdur ki,
onun karşısında zincirler erir,
taç ve tahtlar batar,
mahvolur.
Milletlerin esirliği
üzerine kurulmuş müesseseler
her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar.


Günün Sözü
 
HAVA DURUMU
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=